Man standing in trees
Eyebrow
Egészségesebb bolygó
Heading
A termőföld megőrzése a jövő generációi számára
Subheading
A természeti erőforrások védelme

Az évszázadok során a nagyobb, hatékonyabb gazdálkodás segített az egyre növekvő népesség élelemezésének alapanyagaként szolgáló gabonák terméshozamainak növelésében, ez pedig ugrásszerűen megnövelte a mezőgazdasági bevételeket. A mezőgazdaságnak ugyanakkor számolnia kell a kihívásokkal is, köztük a termőföld romló minőségével, a műtrágya és a növényvédő szerek elfolyásával, valamint a klímaváltozás hatásaival. Ezek a kihívások már most cselekvésre szólítanak fel minket, hogy megvédjük a földeket a jövő generációi számára, illetve megóvjuk a biodiverzitást és a természeti erőforrásainkat.   

A legutóbbi tudományos ajánlások alapján a termőföldek legfeljebb 15 százalékát kellene gabonatermesztésre használni. Ma a bolygónk ennek az értéknek a felső határát súrolja, ezért a Sustainable In A Generation Plan terven belül új célunkként tűztük ki, hogy a megadott mértéket alacsonyan tartjuk az ellátási láncunkban érintett földeknél.  

Az ellátási láncunk szereplőivel való együttműködés fellendíti a termelést 

Az ellátási láncunkban szereplő partnereinkkel azon dolgozunk, hogy a felhasznált termőterület növelése nélkül lendítsük fel a mezőgazdaságot. Ennek értelmében a hatékony és fenntartható földhasználatra, valamint az elhasználódott földterületek helyreállítására összpontosítunk. Hatalmas lehetőséget látunk. Vegyük például a kakaót: ez teszi ki termőföldhasználatunk csaknem egyharmad részét, és megvan benne a lehetőség arra, hogy akár megháromszorozza a hozamait. A növekvő hozamok segítenek abban, hogy alacsonyan tartsuk földlábnyomunkat úgy, hogy közben üzleti növekedést érünk el.

Földhasználati szabályozások 

Üzletvitelünk jelentős környezeti és társadalmi hatása a termékeink nyersanyagainak megtermeléséhez szükséges földterület mennyiségében mutatkozik meg. Habár nem mi magunk irányítjuk a minket ellátó gazdaságokat és egységeket, mégis látjuk, mennyire fontos annak biztosítása, hogy a megművelt területek mérete ne lépje túl a mezőgazdasági termőföldek biztonságos határértékét. Ez nélkülözhetetlen bolygónk egészsége és a gazdálkodó közösségek jólléte érdekében. Tudjon meg többet  Földhasználati állásfoglalásunkból

További erőfeszítések 

A termőföldek kezelése mellett:

  • Kiaknázzuk a tudomány adta lehetőségeket a gyártási folyamatok fejlesztéséhez és az egészséges terméshozamok növeléséhez a már meglévő, művelésbe vett földterületeken. A 2010-es évben az IBM-mel és az USA Mezőgazdasági Minisztériumával közösen közzétettük a kakaó génállományának előzetes változatát, ami az első lépés ahhoz, hogy a gazdálkodók erősebb, magasabb terméshozamú, valamint a szárazsággal és betegségekkel szemben ellenálló fákat ültethessenek.
  • A Cocoa & Forests Initiative (Kakaó és erdő kezdeményezés) programhoz való csatlakozásunkkal a kakaó fenntarthatóságára fókuszálunk több olyan vállalattal együtt, akik szintén részt vesznek a kakaógyártáshoz köthető erdőveszteség megfékezésében. 2017 novemberében támogattuk a Cocoa & Forests Initiative erdőirtások megállítására és erdők helyreállítására tett ígéretét, amelyet Elefántcsontparton és Ghánában – a világ fő kakaótermesztőinél – kezdtek teljesíteni. Tudjon meg többe az Approach to Cocoa and Forests állásfoglalásunkból. 
  • Értékeljük az elért hatásokat, miután a beszállítókkal és további partnerekkel közös munka során megvizsgáljuk a földhasználat emberekre és bolygóra gyakorolt hatásait az ellátási láncon belül, valamint megkeressük azokat a módszereket, amelyekkel együtt tehetünk az eredmények javításáért.  

Végül pedig, a földek és a növekvő terméshozam fenntartható módszerekkel történő, jobb gazdálkodásával hatékonyabban védhetjük a környezetünket. Tudjon meg még többet Éghajlat-politikai nyilatkozatunkból