Eyebrow
Az emberekért
Heading
Az együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy változást érjünk el a jövő értékláncában

Hisszük, hogy a globális gazdaságnak—és a miénkhez hasonló globális vállalatoknak—sokkal többet kell tennie annak biztosítására, hogy a munka erősebbé tegye az embereket. Hisszük, hogy nem csupán tehetünk, de tennünk is kell azért, hogy növeljük az emberek gyarapodási lehetőségeit az általunk érintett munkahelyeken és közösségekben.

A Marsnál az emberi jogok előmozdítására és tiszteletben tartására törekszünk a teljes értékláncon keresztül. Hisszük, hogy a chicagói gyári munkásoktól kezdve az elefántcsontparti gazdálkodókig az összes, üzletmenetünkben érintett felet méltósággal, pártatlanul és tisztelettel kell kezelni. 

Munkánkat a Mars globális  Emberi jogi szabályozása, vezérli, ami összhangban van az üzleti és emberi jogokra vonatkozó ENSZ-alapelvekkel. Globális emberi jogi csapatunk a teljes vállalatra kiterjedően működik, és külső szakértőkkel és civil társadalmi csoportokkal is konzultál a munkánk előmozdítása érdekében. A Mars felsővezetőiből álló emberi jogi operatív bizottságunk figyeli előmenetelünket, és évente jelentést teszünk az igazgatótanácsnak.  

Hisszük, hogy az együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy az összetett és rendszerszintű emberjogi problémákat kezelni tudjuk. Kormányokkal, üzletekkel és közösségekkel működünk együtt, hogy előrevihessük közös céljainkat a teljes értékláncra kiterjedően. 

Emberi jogi keretrendszerünk  

Az üzletünk helyszínéül szolgáló 80 országban, valamint a teljes értékláncon keresztül mindenhol az emberi jogok előmozdításán és tiszteletben tartásán fáradozunk—de ugyanakkor számos kihívással kell szembenéznünk.

Az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveket figyelembe véve alakítottuk ki a CARE Keretrendszert, amely lépésről lépésre irányít bennünket minden, az emberi jogokkal kapcsolatos döntésünkben és tevékenységünkben. Ezt a keretrendszert használjuk az emberi jogi akciótervek létrehozásánál az elsődleges nyersanyag-ellátási láncok esetében, mint amilyen a Thai Fish Supply Chain Human Rights Action Plan, amely a thai halak ellátási láncát célozza.A keretrendszer négy területre fókuszál: 

 • C – Elköteleződni a szabályozások és gyakorlatok iránt, valamint az irányítás és adottságok kiépítése. 

 • A – Értékelni az ellátási lánc által tapasztalt hatásokat, aktívan odafigyelni az emberekre. 

 • R – Válaszolni úgy, hogy megelőzzük, kezeljük és orvosoljuk a negatív hatásokat az ipar, a kormány és a civil társadalom közreműködésével.

 • E – Őszintén elköteleződni, megosztva egymással a sikereket és a kihívásokat.   

Emberi jogi programjaink a következőkre terjednek ki: 

 • Felelősségteljes munkahely: azon dolgozunk, hogy olyan munkahelyeket hozhassunk létre és tarthassunk fenn, amelyek 115 000 Munkatársunk gyarapodását szolgálják. Ez kiterjed arra, hogy emberi jogaik biztosítására és tiszteletben tartására törekszünk, és kötelezettséget vállalunk a működésünk helyszínét biztosító közösségek iránt. 

 • A program részeként: 

  • Képzést biztosítunk Munkatársainknak a globális etikai és megfelelőségi irányelvekről, amelyek emberi jogi értékeinket és elvárásainkat taglalják. 

  • Gondoskodunk róla, hogy minden Munkatársunk számára elérhető legyen helyi ombudsman, akivel bizalmasan, név nélkül beszélhetnek a munkahelyi problémákról. 

  • Független megfigyelőket biztosítunk, akik beléphetnek az összes munkahelyre, így értékelhetik emberi jogi teljesítményünket, és gondoskodhatnak a problémák kezeléséről. 

 • Felelősségteljes beszerzés: Olyan partnerekkel kívánunk együtt dolgozni, akik osztoznak az üzlet elvi alapú megközelítésében. Világszerte több ezer közvetlen beszállítóra támaszkodhatunk, akik hozzájárulnak vállalatunk gyarapításához—ők látnak el minket olyan nélkülözhetetlen anyagokkal, mint a termékek összetevői, valamint az alapvető árucikkek és szolgáltatások. 

  • 2011-ben ismertettük globális Beszállítói Magatartási kódexünket és Felelős Beszerzés Programunkat. A Kódex lefekteti a közvetlen beszállítóinkkal szembeni emberi jogi követelményeket, és előírja, hogy ők maguk is betartsák a Kódexet. Emellett követelmény, hogy az emberi jogi szempontból magas kockázatú földrajzi helyeken vagy iparágakban működő beszállítóink független munkahelyi értékelésen menjenek keresztül. 

 • Emberi jogok a fenntartható beszerzésben: a közvetlen beszállítóinkon túlmutató, gazdálkodási és halászati szinteket is felölelő kiterjedt mezőgazdasági ellátási láncunkban is törekszünk az emberi jogok tiszteletben tartására. Az értékláncunk legsúlyosabb emberi jogi problémái közül egyesek a mezőgazdasági ellátási lánc legtávolabbi pontjaira vezetnek, ahol a befolyásunk és látható jelenlétünk jellemzően alacsony. Még többet megtudhat az Emberi jogi nyilatkozatunkból

Szakemberekkel együttműködve dolgozunk az emberi jogi problémák felismerésén a kiterjedt ellátási láncunk ágazatain keresztül, amelyek számos kulcsfontosságú mezőgazdasági alapanyagunkról, köztük a kakaóról, halról és pálmaolajról is gondoskodnak. Az emberi jogi szakértőkkel végzett konzultációk és a nyilvánosan elérhető adatok alapos áttekintése után úgy találtuk, hogy a kényszermunka és a gyermekmunka jelenti a legsúlyosabb emberi jogi kockázatot a kiterjedt ellátási láncunkban részt vevő emberek számára. Az összes jog tiszteletben tartásának előmozdítására tett törekvéseink közepette különös hangsúlyt fektetünk ezekre a súlyos problémákra, és előtérbe helyezzük a legkiszolgáltatottabb emberekre irányuló lépéseinket. 

Miközben arra törekszünk, hogy megértsük az ellátási lánc előzőekben említett és egyéb emberi jogi problémáinak természetét, kiterjedését és gyökerét, együttműködünk az elveinken osztozó többi szervezettel, akikkel együtt erőfeszítéseket teszünk céljaink elérése érdekében. Az ellátási lánc ezen szintjén nélkülözhetetlen az együttműködés az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdításához, hiszen a fenntartható fejlődés kizárólag akkor lehetséges, ha az ipar, a kormány, a civil társadalom és a közösségek is cselekszenek. 

Ipari tevékenység 

Az üzletvitelünkben és az ellátási láncainkban is lépéseket teszünk, hogy előmozdítsuk a Consumer Goods Forum (Fogyasztási Cikkek Fóruma, a továbbiakban CGF) Elsődleges ágazati alapelveinek kényszermunkáról szóló intézkedéseit. A Mars a CGF társelnökeként vezető szerepet játszott a kényszermunkaerőre vonatkozó alapelvek megfogalmazásában, mivel hisszük, hogy az ágazati szintű odafigyelés és cselekvés sürgető fontosságú ebben a problémakörben. Az Alapelvek megegyeznek a Mars már hatályos emberi jogi megközelítésével, és mások mellett számunkra is lehetőséget biztosítanak arra, hogy elmélyíthessük és megerősíthessük a kényszermunka felismerésére és kezelésére irányuló munkánkat. Várakozással tekintünk arra, hogy a hangunkat és tetteinket a célunkban osztozó többi ágazati szereplővel együtt felhasználhassuk a probléma javítására.  

Globális stratégiai partner: Verité 

Büszkék vagyunk arra, hogy globális stratégiai partnereink között tudhatjuk a vezető emberi jogi és munkaerővel foglalkozó non-profit Verité céget. Hosszú távú együttműködésünk célja, hogy előmozdítsuk az emberi jogok tiszteletben tartását, és javítsuk a legkiszolgáltatottabb munkások életminőségét az üzletvitelünkhöz kapcsolódó globális ellátási lánc mentén. A már meglévő emberi jogi stratégiánkra alapozva a Verité tanácsadóként és támogatóként segíti munkánkat a közvetlen beszállítóinkkal és kiterjedt beszállítói láncunkkal végzett tevékenységeinkben. Három pillérre alapozva működünk: Cselekvés, Betekintés és Párbeszéd. Olvasson még többet a Skoll World Forum világfórumon tett bejelentésről.  

Tudjon meg többet a Veritével létrejött partnerkapcsolatunkról!